וועדת אתיקה מוסדית לניסויים בבעלי חיים

English

השימוש בבעלי חיים לצרכים מדעיים נעשה באוניברסיטה בכפוף לקובץ הכללים האוניברסיטאי בנוגע לשימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה. הכללים בקובץ זה מבוססים על הדרישות והתקנות שלהלן:

מחקר בחיות מעבדה באוניברסיטת חיפה מתבצע בכפוף לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד – 1994 ,וכללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים – תשס"א 2001). המחקר בחיות מעבדה מתבצע בהתאם לעיקרון שלושת ה – R:

א. החלפה (Replacement) לא יבוצע ניסוי בבע"ח אם ניתן להשיג את המטרה המדעית שלו, ע"י שימוש בחלופות סבירות ואם הדבר אינו אפשרי – יעשה שימוש בחיות נמוכות, ככל האפשר, בסולם הפילוגנטי.

ב. הפחתה (Reduction) יעשה שימוש במספר הקטן ביותר של בעלי חיים, המאפשר להשיג תוצאה תקפה מבחינה מדעית.

ג. עידון (Refinement) יש לנקוט בכל דרך ואפשרות סבירה כדי למזער את אי הנוחות ו/או הסבל הנגרמים לבעלי החיים, כתוצאה מהשימוש בהם לניסוי.

על החוקרים ותלמידי מחקר המתכוונים לבצע פעילות הכרוכה בשימוש בחיות מעבדה :

 • לקבל היתר לעיסוק וניסויים בבעלי חיים. אנו עובדים עם מערכת האקרדיטציה של Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC), אשר מציבה סטנדרטים בינלאומיים לעבודה עם חיות מעבדה. לקבלת ההיתר יש לעבור קורס מקוון באתר של AAALAC ולאחר מכן הדרכה פרקטית ע״י הוטרינר המוסדי, ד״ר ברק כרמי. לקבלת שם משתמש וסיסמא למערכת AAALAC, יש לפנות לברק bcarmi@univ.haifa.ac.il
 • להגיש בקשת מחקר לוועדת האתיקה האוניברסיטאית. וועדת האתיקה מורכבת מאנשי אקדמיה, נציגי ציבור ווטרינר.

יו״ר הוועדה: פרופ׳ אינה גייזלר-סלומון igsalomon@psy.haifa.ac.il רכזת הוועדה באוניברסיטה: דר' שני דה לה זרדה shaskal@univ.haifa.ac.il

הגשת הבקשה מתבצעת דרך אתר משרד הבריאות. יש לבקש מרכזת הוועדה, שני דה לה זרדה, שם וסיסמא למערכת לפני הכניסה הראשונה.

הנחיות למילוי הבקשה באתר משרד הבריאות ניתן למצוא כאן. *נא לקרוא בעיון. אפשר למנוע בעיות ועיכובים מראש  – המסמך עונה על רוב השאלות!

דגשים ושאלות נפוצות:

 • מה למלא בסעיף 6, אופן חיפוש החלופות?
  • זהו סעיף שמסביר כיצד חיפשתם חלופות לניסויים בבע״ח. ישנם אתרים כגון
   Good Search Practice on Animal Alternative-EU
   או ALTBIB לחיפוש אלטרנטיבות בניסויים בבע״ח. יש לציין באיזה אתר השתמשתם ומהן מילות החיפוש הרלוונטיות למחקרכם שהזנתם באתר (למשל, hippocampal circuitry).
 • איך ממלאים בקשה למושבה של עכברים טרנסגניים?
  • הבקשה צריכה להיות מקושרת לבקשת ניסוי. יש להגיש את הבקשות יחד ולציין את מספר בקשת הניסוי בכותרת של בקשת המושבה ולהיפך. מספר החיות שמבקשים במושבה צריך להיות מוסבר על ידי מספר החיות שצריך לניסוי, כולל פירוט (כמה כלובי רביה, מה הצפי לרביה, כל כמה זמן מחליפים כלוב, כמה שגרים צפוי שיהיו וכו׳).
 • מה לגבי מחקר משותף באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה נוספת?
  • גם אם המחקר כולו מתבצע באחת האוניברסיטאות, במידה ונשלחות חיות מאוניברסיטה אחת לשניה שני המוסדות צריכים לקבל אישור אתיקה. לפרטים יש לפנות לברק.

הוועדה האוניברסיטאית מתכנסת לדון בבקשות פעם בחודשיים. ישיבות נוספות נקבעות בהתאם לצורך. תאריכי הישיבות הבאות:

תאריך הישיבה

מועד אחרון להגשת בקשה במערכת

07.02.2024

31.01.2024

17.04.2024

10.04.2024

5.6.2024

29.5.2024

TBD

TBD

TBD

TBD

יש להגיש את הבקשה עד המועד האחרון בשעה 16:00 באותו יום. בקשות שיוגשו לאחר התאריך והשעה ידונו בישיבה הבאה.

** חשוב: אם ישנם תיקונים להצעה, יש לתקן במערכת ולשלוח מייל לרכזת הוועדה, דר' שני דה לה זרדה, ולפרט את התיקונים שנעשו. אחרת לא ניתן לעקוב אחר השינויים שנעשו בהצעה.

הודעה על קבלת אישור וקובץPDF  של הבקשה המאושרת יישלחו לחוקרים במייל.

רק לאחר קבלת האישור, ניתן יהיה להזמין חיות דרך האתר של בית החיות.

לשאלות נוספות לגבי בתי החיות, טיפול בחיות והזמנות:

מנהל בתי החיות ווטרינר מוסדי: ד"ר ברק כרמי
טל:  04-8249761 (3761)
משרד: חדר 5034, בניין רבין
דואר אלקטרוני bcarmi@univ.haifa.ac.il

סגנית מנהל בתי החיות : ד"ר קורינה דולינגר
טל:  04-8249761 (3761)
משרד: חדר 5034, בניין רבין
דואר אלקטרוני cdollingh@univ.haifa.ac.ilשני