רשות המחקר, אוניברסיטת חיפה

אירועים וקולות קוראים

מספר: 0005569
תאריך סיום: 10.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 09.07.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005536
תאריך סיום: 25.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 26.05.2024
https://www.gov.il/he/pages/kolkore-main-2024
קרן: רשות מקרקעי ישראל
מדינה: ישראל

מספר: 0005554
תאריך סיום: 31.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 25.06.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005563
תאריך סיום: 31.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 26.06.2024

קרן: משרד הביטחון
מדינה: ישראל

מספר: 0005531
תאריך סיום: 16.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 26.06.2024
https://www.templeton.org/funding-areas
קרן: John Templeton Foundation
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005564
תאריך סיום: 10.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 26.06.2024
https://www.minerva.mpg.de/19311/application
קרן: Minerva Stiftung
מדינה: גרמניה

מספר: 0005565
תאריך סיום: 22.01.2025
תאריך עדכון אחרון: 27.06.2024

קרן: EU- European Commission
מדינה:

מספר: 0005572
תאריך סיום: 19.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.06.2024
https://www.sait.samsung.co.kr/saithome/about/collabo_process.do
קרן: Samsung SDS
מדינה: דרום קוריאה

מספר: 0005555
תאריך סיום: 01.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 02.07.2024
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
קרן: Fritz Thyssen Foundation
מדינה: גרמניה

מספר: 0005566
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 02.07.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005567
תאריך סיום: 23.04.2025
תאריך עדכון אחרון: 02.07.2024

קרן: EU- European Commission
מדינה:

מספר: 0005573
תאריך סיום: 15.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 03.07.2024
https://www.gov.il/he/pages/academy_2024_morc
קרן: המשרד לשיתוף פעולה איזורי
מדינה: ישראל

מספר: 0005568
תאריך סיום: 18.11.2024
תאריך עדכון אחרון: 03.07.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005541
תאריך סיום: 07.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 16.06.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp13062024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005552
תאריך סיום: 05.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 17.06.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp17062024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005549
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 19.06.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005553
תאריך סיום: 16.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 23.06.2024
https://www.bard-isus.org/opportunities/research-grants/
קרן: BARD
מדינה: ישראל

מספר: 0005524
תאריך סיום: 29.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 29.05.2024

קרן: אוניברסיטת חיפה
מדינה: ישראל

מספר: 0005525
תאריך סיום: 15.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.05.2024
https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000586633
קרן: משרד החינוך
מדינה: ישראל

מספר: 0005526
תאריך סיום: 15.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.05.2024
https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000586634
קרן: משרד החינוך
מדינה: ישראל

מספר: 0005537
תאריך סיום: 10.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.05.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp30052024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005538
תאריך סיום: 10.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.05.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp301052024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005539
תאריך סיום: 10.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 02.06.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp02062024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005516
תאריך סיום: 14.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 09.05.2024
https://www.isf.org.il/#/support-channels/36/14
קרן: הקרן הלאומית למדע
מדינה: ישראל

מספר: 0005540
תאריך סיום: 25.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 02.06.2024
https://www.gov.il/he/pages/rfp021062024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005517
תאריך סיום: 31.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 09.05.2024
https://www.usaid.gov/where-we-work/middle-east/merc
קרן: Middle East Regional Cooperation
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005548
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 04.06.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005518
תאריך סיום: 31.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 12.05.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005527
תאריך סיום: 15.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 04.06.2024
https://leakeyfoundation.org/grants/research-grants/
קרן: The Leakey Foundation
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005522
תאריך סיום: 25.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 19.05.2024
https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=11095
קרן: האגודה למלחמה בסרטן
מדינה: ישראל

מספר: 0005523
תאריך סיום: 18.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 22.05.2024
https://israelinstitute.org/program/visiting-faculty/
קרן: The Israel Institute
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005533
תאריך סיום: 01.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 22.05.2024
https://www.hfg.org/distinguished-scholars/
קרן: The Harry Frank Guggenheim Foundation
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005534
תאריך סיום: 31.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 22.05.2024
https://www.bialfoundation.com/grants
קרן: BIAL FOUNDATION
מדינה: פורטוגל

מספר: 0005542
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 27.05.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005543
תאריך סיום: 16.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 27.05.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005484
תאריך סיום: 01.05.2025
תאריך עדכון אחרון: 09.04.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005502
תאריך סיום: 21.01.2025
תאריך עדכון אחרון: 18.04.2024

קרן: EU- European Commission
מדינה:

מספר: 0000504
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 03.02.2016
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Kol_Kore_Research/kolotkorimmavo.htm
קרן:
מדינה:

מספר: 0005512
תאריך סיום: 21.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.04.2024
https://www.bsf.org.il/funding-opportunities/nsf-bsf-joint-research-grants/the-programs/
קרן: Binational Science Foundation USA-ISRAEL
מדינה: ישראל

מספר: 0000924
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 28.09.2016
https://www.humboldt-foundation.de/web/support-in-germany.html
קרן: Alexander von Humboldt Foundation
מדינה:

מספר: 0005513
תאריך סיום: 15.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 30.04.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0001822
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 01.10.2017
http://lecturers.haifa.ac.il/he/Src/ResearchAuthority/Hazmana.pdf
קרן:
מדינה:

מספר: 0005514
תאריך סיום: 10.09.2024
תאריך עדכון אחרון: 05.05.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0001582
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 25.07.2017
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/Biometric17.aspx
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005515
תאריך סיום: 29.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 09.05.2024
https://www.isf.org.il/#/support-channels/19/13
קרן: הקרן הלאומית למדע
מדינה: ישראל

מספר: 0003113
תאריך סיום: 15.02.2029
תאריך עדכון אחרון: 05.12.2018
https://www.pais.co.il/contactus/RegulationForm.aspx
קרן: מפעל הפיס
מדינה: ישראל

מספר: 0002807
תאריך סיום: 25.10.2028
תאריך עדכון אחרון: 16.08.2018
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx
קרן:
מדינה:

מספר: 0003762
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 15.09.2019
http://www.biodiversa.org/1587
קרן: המשרד להגנת הסביבה
מדינה:

מספר: 0003991
תאריך סיום: 28.05.2033
תאריך עדכון אחרון: 26.02.2020
www.facebook.co.il
קרן:
מדינה:

מספר: 0004002
תאריך סיום: 28.05.2033
תאריך עדכון אחרון: 26.02.2020

קרן:
מדינה:

מספר: 0004010
תאריך סיום: 28.05.2033
תאריך עדכון אחרון: 08.03.2020

קרן:
מדינה:

מספר: 0004011
תאריך סיום: 31.12.2033
תאריך עדכון אחרון: 12.03.2020
www.ynet.co.il
קרן:
מדינה:

מספר: 0003997
תאריך סיום: 31.12.2033
תאריך עדכון אחרון: 15.03.2020

קרן:
מדינה:

מספר: 0004324
תאריך סיום: 31.12.2024
תאריך עדכון אחרון: 10.11.2020

קרן: British Council
מדינה: ישראל

מספר: 0004851
תאריך סיום: 28.02.2028
תאריך עדכון אחרון: 20.02.2022

קרן:
מדינה:

מספר: 0005422
תאריך סיום: 14.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 14.02.2024
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp05022024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005423
תאריך סיום: 04.04.2024
תאריך עדכון אחרון: 14.02.2024
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp11022024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005408
תאריך סיום: 15.04.2024
תאריך עדכון אחרון: 15.02.2024
https://psifas.org.il/researchers-community/
קרן:
מדינה:

מספר: 0005443
תאריך סיום: 08.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 20.02.2024

קרן: EU- European Commission
מדינה: ספרד

מספר: 0005452
תאריך סיום: 03.04.2024
תאריך עדכון אחרון: 28.02.2024
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp20022024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005444
תאריך סיום: 20.06.2024
תאריך עדכון אחרון: 28.02.2024
https://forms.gle/t4vfvg5JHNtWrvCc6
קרן:
מדינה:

מספר: 0005434
תאריך סיום: 17.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 29.02.2024

קרן: הקרן הלאומית למדע
מדינה: ישראל

מספר: 0005445
תאריך סיום: 17.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 29.02.2024

קרן:
מדינה:

מספר: 0005373
תאריך סיום: 15.04.2024
תאריך עדכון אחרון: 01.01.2024

קרן: The Maurice Falk Institute for Economic
מדינה: ישראל

מספר: 0005374
תאריך סיום: 06.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 02.01.2024
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp18122023
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005395
תאריך סיום: 04.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 10.01.2024
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp09012024
קרן: משרד המדע והטכנולוגיה
מדינה: ישראל

מספר: 0005396
תאריך סיום: 12.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 10.01.2024
https://themarkfoundation.org/endeavor/
קרן: Mark Foundation
מדינה: ארה"ב

מספר: 0005397
תאריך סיום: 28.03.2024
תאריך עדכון אחרון: 10.01.2024
https://www.hfsp.org/funding/hfsp-funding/research-grants
קרן: Human Frontier Science Program
מדינה: צרפת

מספר: 0005402
תאריך סיום: 01.05.2024
תאריך עדכון אחרון: 28.01.2024
https://www.bard-isus.com/fundingTypes/Details/24
קרן: BARD
מדינה: ישראל

קולות קוראים

באור הזרקורים

דוקטור דוד פריזם

דוקטור דוד פריזם, מהחוג לציוויליזציות ימיות והמרכז להיסטוריה של הים התיכון, על זכייתו במענק המחקר החשוב ביותר מבין המענקים האישיים של האיחוד האירופאי בתוכנית המחקר Horizon

המשך קריאה...