תמונת אוויר אוניברסיטת חיפה

אודות הרשות

רשות המחקר אחראית על קידום, עידוד וטיפוח המחקר האקדמי, תוך דגש מיוחד על הרחבת המחקר הממומן על–ידי קרנות מחקר וגופים ציבוריים.
הרשות אחראית על טיפוח והעמקה של קשרים עם גורמי מימון בארץ ובעולם, איסוף ואירגון מידע על מקורות המימון באתר רשות המחקר והפצה של מידע לחוקרים בדבר גופי מימון זמינים. כמו כן, עידוד חוקרי האוניברסיטה באמצעות תמריצים ומתן שירותי מחקר, ניהול ובקרה של חוזי ומענקי מחקר ותמיכה בפעילות שוטפת של המכונים, המרכזים ומוקדי המחקר למול ראשי היחידות ובעלי התפקיד המנהלי בקידום הפעילות השוטפת והמחקרית.
הרשות מרכזת ומנהלת את המערך הלוגיסטי של צרכי המחקר; סיוע כספי בפרסום מאמרים בכתבי–עת; סיוע ברכישת ציוד תשתיתי למעבדות מחקר, מכוני מחקר, מרכזי מחקר ומוקדי מחקר; סיוע בדליית מידע ממאגרי מידע ממוחשבים; מענקים מקרן רשות המחקר; ייעוץ וסיוע בהכנת הצעות מחקר למימון חיצוני, ניהול כספי ובקרה של חוזים ותקציבי המחקר, ופרוייקטים במכונים, במרכזים ובמוקדי המחקר, מתן כלים ופיתוח מערכות ממוחשבות לניהול ומעקב של המחקרים לטובת כלל החוקרים.
סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח, נבחר ע״י הסנאט כדיקן למחקר ופיתוח וע״י הועד המנהל כסגן נשיא למחקר ופיתוח, מעורב בתוקף תפקידו בהליכי הקמת מכוני, מרכזי ומוקדי מחקר חדשים ומעבדות חדשות, חבר בהנהלות מכונים ומרכזים ובוועדות המחקר של הפקולטות ובתי–הספר.
מכוני מרכזי ומוקדי המחקר באוניברסיטה מעוגנים ברשות המחקר.

 צילום: איתי בודל | Panovision