יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
  • לחיפוש חובה להזין לפחות 2 אותיות ב"שם פרטי" ו/או "שם משפחה"
נמצאו {{(staff|filter: {vorna: query.vorna, nachn: query.nachn, titel: query.titel } | filter:catPrimary||undefined | filter:catSecondary||undefined | profAndDr:showAmaritos).length}} רשומות

{{user.titel}} {{user.vorna}} {{user.nachn}}

{{user.text_hug_dep_9700}} ; {{user.text_hug_cntr_9700}}

תחומי מחקר: {{discipline.discipline_t}}; 

אתר אישי: {{user.zurl|urlFilter}}

דואר אלקטרוני: {{user.usrid_long | lowercase}}


Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il