הדרכות הרשות לשנת תש"פ

לוח אירועים והזדמנויות

  • {{message.title}}

    מתחיל: {{message.start|dateDef}}
    מסתיים: {{message.end|dateDef}}

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il