רשות מקרקעי ישראל: הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2024 – סקרים (3/2024)

מספר: 0005536
תאריך סיום: 25.07.2024
תאריך עדכון אחרון: 26.05.2024
https://www.gov.il/he/pages/kolkore-main-2024
קרן: רשות מקרקעי ישראל
מדינה: ישראל