דוקטור דוד פריזם, מהחוג לציוויליזציות ימיות והמרכז להיסטוריה של הים התיכון, על זכייתו במענק המחקר החשוב ביותר מבין המענקים האישיים של האיחוד האירופאי בתוכנית המחקר Horizon Europe ומן המענקים הנחשבים ביותר בעולם המדעי לחוקרים צעירים ERC Starting 2021.

על הצעתו בנושא: "לפני המבול', שינויים סביבתיים ויישובים חופיים בתקופה הניאוליתית: עולם חלוצי ואבוד מתחת לים התיכון.

המחקר בוחן כיצד יחסי אדם-סביבה באזור החוף תרמו לחדשנות תרבותית ולהתפתחות התרבות הניאוליתית באגן הים התיכון. המחקר יעסוק בחקר ארכיאולוגי תת-ימי של יישובי הקבע הקדומים ביותר בחוף שהוצפו עקב עליית מפלס הים ובשחזור השינויים הסביבתיים ברצועת חוף הכרמל בתחילת ההולקן.

דוקטור דוד פריזם