פרופ' ארנה רבינוביץ'- עיני, מהפקולטה למשפטים, על זכייתה

במענק המחקר החשוב ביותר מבין המענקים האישיים של האיחוד האירופאי בתוכנית המחקר ומן המענקים הנחשבים ביותר בעולם המדעי ERC Consolidator 2021.

על הצעתה בנושא: הצד השלישי הנעלם: גישה לצדק, צדק פרוצדורלי וצדק מהותי בעידן של אוטומציה של הליכי יישוב סכסוכים.

ההצעה עוסקת בהשלכות של כניסת אלגוריתמים למערכת הצדק שלנו. בעידן של משפט נמוג ואימוץ מואץ של הליכים מקוונים במערכת המשפט ומחוצה לה, יותר ויותר סכסוכים נפתרים באמצעות הליכים אוטומטיים עוד לפני הכרעה שיפוטית. בהליכים אלה, אלגוריתמים מחליפים את תפקיד המגשר/ת או השופט/ת כמי שמסייע/ת לצדדים להגיע להסכמה. בנוסף, ההישענות על בינה מלאכותית לתמיכה בקבלת החלטות ולצפיה של הכרעות על ידי שופטים/ות ובוררים/ות גם היא הולכת וגדלה. שתי התופעות האלה מהוות "אוטומציה של יישוב סכסוכים." המחקר מבקש לבחון את ההשלכות של תופעה זו מבחינה אמפירית ותאורטית, לאור העובדה שהתאוריות ומסגרות החשיבה שלנו בתחום יישוב הסכסוכים נותרו מעוגנות בתפקידו של הגורם האנושי כ"צד שלישי" בסכסוך. 

פרופסור ארנה רבינוביץ'-עיני