תשתיות מחקר על מוסדיות ISF

הקרן הלאומית למדע פתחה ערוץ מימון לתמיכה בהנגשת תשתיות מחקר על- מוסדיות, הממוקמות באוניברסיטאות בארץ לכלל קהיליית החוקרים באקדמיה.
איפיון תשתיות המחקר אשר על בסיסו ניתן להפנות אליהן משתמשים מבין הזוכים במענקים אלו, הכוללים את כל הקריטריונים הבאים:

1.  השרות ניתן במסגרת יחידת תשתיות מרכזית, כאשר תפעול ותחזוקת הציוד הינם באחריות המוסד ולא באחריות חוקר או מספר חוקרים
2. השרות פתוח לפחות ב- 10% מהקיבולת למשתמשים ממוסדות אחרים
3. מידע על השרות ודרך הרישום לקבלת שרות נגישים באתר פתוח לכל
4. השרות מתומחר על פי כללי המוסד. התמחור אחיד (אך תקורה תגבה ממשתמשים חיצוניים)
5. גישה לשירות מותנית בהתאמה אקדמית של השרות המבוקש לשירותים הניתנים במרכז התשתיות, ובעמידה בכללים (אישורים אתיים, בטיחות וכו')
6. לשם הבהרה, ציוד מוסדי יכלול גם ציוד מחשוב מתקדם HPC
7. המימון המשלים (מטשינג) המצוין בגובה 25% יכול להיות מכוסה על ידי החוקר, בכלל זה גם ממענק הISF שבגינו יינתן מענק ההנגשה

לכניסה לתשתיות באתר הקרן הלאומית למדע