צוות רשות המחקר

לשכת סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח

mmaroun@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52622
טלפון חיצוני: 048240622
חדר: 2117

פרופ' מונא מארון

סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח

 tfrank@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52622
טלפון חיצוני: 048240622
חדר: 2117

תמיר פרנק

מנהל רשות המחקר

 amarco@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58874
טלפון חיצוני: 048288874
חדר: 2102 א'

אריה מרקו

סגן-מנהל רשות המחקר

ואחראי על פרוייקטים

snaor@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52625
טלפון חיצוני: 048240625
חדר: 2117

שרון סגל נאור

ראשת לשכה

היחידה למדידת תפוקות מחקר

dapeled@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57197
טלפון חיצוני: 046647997
חדר: 2104

פרופ' דן פלד

יועץ בכיר וראש היחידה

sreiseras@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57196
טלפון חיצוני: 046647976
חדר: 2106

שירה רייזר

מנתחת נתונים

מדור מידע ושירותי מחקר

tbeker1@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58485
טלפון חיצוני: 048288485
חדר: 2111

צביה בקר

ראש מדור מידע ושירותי מחקר

mbarkai@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58652
טלפון חיצוני: 048288652 
חדר: 2112

מיכל ברקאי

אחראית תחום מידע

casher@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52495
טלפון חיצוני: 048240495 
חדר: 2112

שנטל אשר

אחראית תחום וועדות וקדם מחקר

rbudnitsk@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52508
טלפון חיצוני: 048240508 
חדר: 2308 ב'

רינה ב. פיקל

יועצת מדעית

מדור אירופה

shaskal@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 53422
טלפון חיצוני: 048249422
חדר: 2308

ד"ר שני דה לה זרדה

ראש מדור דסק אירופה

sbarnhart@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52792
טלפון חיצוני: 048249792
חדר: 2308

שירי ברנהרט

מרכזת ומתאמת מחקרים

natalyap@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58653
טלפון חיצוני: 048288653
חדר: 2303

נטליה פריליפקו

אחראית קידום מחקר

מדור תקציבי מחקר

 prazilov@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52549
טלפון חיצוני: 048240549
חדר: 2113

פולי טורק

ראש מדור תקציבי מחקר

ניהול קרנות חו"ל

skrupitsk@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52169
טלפון חיצוני: 048240169 
חדר: 2110

סוזנה קרופיצקי

מענקי מחקר חיצוניים:

ISF הקרן הלאומית למדע

iaspler@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58148
טלפון חיצוני: 048288148
חדר: 2114

איתי אספלר

מענקי מחקר חיצוניים:

מממנים ישראליים ומשרדים ממשלתיים

mwarwar@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52756
טלפון חיצוני: 048240756

חדר: 2110

מרתא ח'וריה

מענקי מחקר חיצוניים:

קרנות דו לאומיות

GIF, BARD, BSF

ylevi6@staff.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52142
טלפון חיצוני: 048240756

חדר 2113

יניב לוי

כלכלן ואחראי מענקי מחקר

spolak@staff.haifa.ac.il

טלפון פנימי: spolak@staff.haifa.ac.il
טלפון חיצוני: 048240758
חדר: 2102

שקד פולאק

מנהלת מענקי מחקר ("כרמל")

 tavigdor@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 53240
טלפון חיצוני: 048249240
חדר: 2114

טלי אביגדור

מענקי מחקר חיצוניים:

קרנות ישראליות

מחשוב ותקציבים פנימיים

eamrussi@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 53254
טלפון חיצוני: 048249254
חדר: 2101 א'

אלרן עמרוסי

מנהל מחשוב ופיתוח תוכנה

abroder@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52566
טלפון חיצוני: 048240566 
חדר: 2102

אלון ברודר

תקציבים פנימיים

מחקרים מורכבים, מכוני ומרכזי מחקר 

tvanunu@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58965
טלפון חיצוני: 048288965  
חדר: 2102

תהילה פרידמן

ראש תחום פרויקטים,

מכוני ומרכזי מחקר

aabbas@univ.haifa.a.c.il

טלפון פנימי: 52843
טלפון חיצוני: 048288965  
חדר: 2301

אמאל ח'ליליה

מרכזת מכוני ומרכזי מחקר

okanner@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58651
טלפון חיצוני: 048288651  
חדר: 2109

אולגה קנר

ראש תחום מחקרים מורכבים

איחוד אירופי וקרנות פדרליות

aqudsi1@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52089
טלפון חיצוני: 048240089

חדר: 2308

עמאר קודסי

כלכלן מענקי איחוד אירופי

מדור תפעול ותקציבי מחקר 

nariel@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 52164
טלפון חיצוני: 048240164
חדר: 2107

נגה אריאל נבו

ראש מדור תפעול

kmor@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 53024
טלפון חיצוני: 048249024 
חדר: 2116

כרמית כהן

תקציבי מחקר חיצוניים:

החזרים ותשלומים לספקים

ssimon@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 53505
טלפון חיצוני: 048249505 
חדר: 2116

שרון בן סימון

שכר והעסקה בתקציבי מחקר

srozenb@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57257
טלפון חיצוני: 046146257 

חדר: 2101

סיגלית רוזנבלט

אחראית דרישות רכש

mkazak@staff.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 58035
טלפון חיצוני: 048288035 
חדר: 2101

מריה קזאק

החזרי הוצאות וקופות קטנות

מדור בקרה ודיווח

ycohen7@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57143
טלפון חיצוני: 046647943 
חדר: 2103

רו"ח ינאי כהן

ראש מדור בקרה ודיווח

rfurstenb@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57142
טלפון חיצוני: 046647942  
חדר: 2108

רוני פירסטנברג

בקרה ודיווח

szaher@univ.haifa.ac.il

טלפון פנימי: 57141
טלפון חיצוני: 046647941 
חדר: 2108

סלמה זאהר חלבי

בקרה ודיווח