ספריית הדרכות מוקלטות

גישה להדרכות מוקלטות
מרבית ההדרכות מועברות בלייב על מנת לאפשר למשתתפים להתייעץ ולשאול שאלות במהלכן. במידה ופספסתם הדרכה, ניתן למצוא את כלל ההקלטות בדף זה.
לקבלת סיסמת גישה ניתן לפנות לגב' רינה בודניצקי פיקל ע"פ פרטי הקשר להלן.

לו"ז הדרכות ורישום
לחצו כאן לצפייה בלו"ז ההדרכות המתוכננות לתקופה הקרובה. להרשמה ניתן לפנות לגב' רינה בודניצקי פיקל, ע"פ פרטי הקשר להלן.

פרטי קשר
גב' רינה בודניצקי פיקל – יוצעת מדעית ואחראית תוכנית ההדרכה   |   מייל : rbudnitsk@univ.haifa.ac.il    |   טלפון : 050-4771987

How to DREAM ERC

הדרכה זו עוסקת בגיבוש רעיון שמתאים ל-ERC, באלמנטים החשובים ל-ERC, טיפים ושאלות מכוונות בתהליך החשיבה על הרעיון ועוד.

This training focuses on conceptualizing an ERC idea, the essential elements of an ERC proposal, tips and guiding questions in the thinking process, and more.
 

An excellent PI

הדרכה זו עוסקת בחשיבות של שיווק החוקר כחלק מההצעה, כיצד והיכן להבליט את החלק של החוקר בהצעות מחקר
ל-ERC, כיצד להפוך למנהיג/ת העתיד בתחומך ועוד.

This training deals with the importance of marketing yourself, the PI, as part of the proposal, how and where to highlight the researcher's role in the ERC proposals, how to become the future leader in your field and more.

Budgeting & Managing
Research Proposals

הדרכה עם גב' פולי טורק, רמ"ד תקציבי מחקר ובקרה,
בנושא תקצוב הצעות מחקר וניהול מענקי מחקר פעילים.

A lecture by Mrs. Polly Turk on budgeting research proposals and managing active research grants
 
 

How to write an ERC proposal

הדרכה זו עוסקת בחלקי הצעת ERC, תהליך השיפוט והאלמנטים החשובים שצריכים להופיע בהצעות ERC.
בנוסף ישנן הנחיות לתהליך הכתיבה של הצעות ERC וכן טיפים ודגשים לכתיבה.
This tutorial deals with the different parts of the ERC proposal, the evaluation process, and the important elements that should be presented in ERC proposals. In addition, there are instructions for the writing process and helpful writing tips

Writing a research program for an ISF proposal

הדרכה עם עוה"ד רינה פיקל מרשות המחקר.
ההרצאה עוסקת בכתיבת התכנית המדעית בהצעה למענק אישי מטעם ה- ISF, רכיבי התכנית, דגשים וטיפים למקסום סיכויי הזכיה ועוד.

A lecutre by Adv. Rina Pikkel, Outlining the tools and guidelines for writing a research plan for an ISF proposal. The Do's & Don'ts, Tips and Best Practices to maximize your chances of success.

Workshop: Resubmitting grant proposals (ISF)

סדנה: הגשת הצעות חוזרות.

בסדנה ניתן לשמוע הסברים ודוגמאות רלוונטיות להגשות הצעות מחקר חוזרות/מתוקונת, בדגש על מענקי מחקר של ה ISF:
– כיצד לקרוא חוות דעת של שופטים ?
– מתי מומלץ להגיש הצעה מתוקונת ?
– דגשים לכתיבת מכתב תשובה
– אסטרטגיה וטיפים כלליים

Applied research proposals

ההדרכה מספקת היכרות עם עולם הצעות המחקר היישומיות, מושגי ייסוד בתחום, ההבדלים בין הצעות מדע בסיסי להצעות מחקר יישומי, טיפים ודגשים לכתיבת הצעות מסוג זה.

This training provides an introduction to the world of applied research proposals, foundational concepts in the field, the differences between basic science proposals and applied research proposals & tips and highlights for writing this type of proposal.

Workshop: Resubmitting grant proposals (ISF)

סדנה: הגשת הצעות חוזרות.

בסדנה ניתן לשמוע הסברים ודוגמאות רלוונטיות להגשות הצעות מחקר חוזרות/מתוקונת, בדגש על מענקי מחקר של ה ISF:
– כיצד לקרוא חוות דעת של שופטים ?
– מתי מומלץ להגיש הצעה מתוקונת ?
– דגשים לכתיבת מכתב תשובה
– אסטרטגיה וטיפים כלליים