רו"ח ינאי כהן

Yanaiרמ"ד בקרה ודיווח

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, הפקת דוחות לממנים - קרנות חו"ל, חתימה על חוזי מחקר

דוא״ל: ycohen7@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647943  טלפון פנימי: 57143

חדר: 2103

רו"ח הילה זאובר

avatarבקרה ודיווח

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, גבייה במחקרים, הכנת דוחות ודיווחים

דוא״ל: hzauber@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647942  טלפון פנימי: 57142

חדר: 2108

רוני פירסטנברג

avatarבקרה ודיווח

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, הפקת דוחות לממנים - קרנות ישראליות וגבייה במחקרים

דוא״ל: rfurstenb@staff.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647941  טלפון פנימי: 57141

חדר: 2108

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il