כרמית כהן

Carmit1תקציבי מחקר חיצוניים - החזרי הוצאות ותשלומים לספקים

החזר הוצאות ותשלום לספקים בתקציבי מחקר חיצונייםאישור דרישות רכש ושריונים

דוא״ל: kmor@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249024  טלפון פנימי: 3024

חדר: 2116

שרון בן-סימון

SharonBenSimonשכר והעסקה בתקציבי מחקר

שכר והעסקה בתקציבי מחקרמינויים ומלגות בתקציבי מחקרתוספות מחקר

דוא״ל: ssimon@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249505  טלפון פנימי: 3505

חדר: 2101

שרון הרוש

sharon harushמדור תפעול

החזר הוצאות ותשלום לספקים בתקציבי מחקר פנימייםנסיעות לחו"לקופה קטנה

דוא״ל: sharush@staff.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288035  טלפון פנימי: 8035

חדר: 2110

סיגלית רוזנבלט

avatarתפעול

תפעול ולגוסטיקה, הזמנות ודרישות רכש

דוא״ל: srozenb@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647257  טלפון פנימי: 7257

חדר: 2116

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il