ענבל גוברמן

ענבל גוברמןראש תחום מחקרים מורכבים

ניהול ובקרת תחום מחקרים מורכבים, בכפיפות למנהל רשות המחקר

דוא״ל: imizrahi@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288651  טלפון פנימי: 58651

חדר: 2109

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il