אלון ברודר

תקציבים פנימיים

ניהול ובקרת תקציבי מחקר פנימיים (למעט תקציבי מכונים ומרכזים), תקציבי החזרים, ניהול ובקרת תקציבי מחקר חיצוניים של קרנות לא ממשלתיות בתחום הבריאות

דוא״ל: abroder@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240566  טלפון פנימי: 52566

חדר: 2102

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il