רו"ח מור זקס

morרמ"ד תקציבי מחקר

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצונייםתקציבי מחקר במימון קרנות מחו"ל (כולל קרנות דו-לאומיות)

דוא״ל: mzachs@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240549  טלפון פנימי: 2549

חדר: 2113

אילנה גלוטמן-אסף

Ilanaמענקי מחקר חיצוניים - ISF , GIF 

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים של הקרן הלאומית למדע (ISF) של הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל (BSF) ושל קרן גרמניה-ישראל (GIF)

דוא״ל: iglotman@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240169  טלפון פנימי: 2169

חדר: 2114

אסף בן-עוז

Asafמענקי מחקר חיצוניים

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים מקרנות ישראליות ומענקים במימון משרד החקלאות והמוסד לביטוח לאומי

 דוא״ל: basaf@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249240  טלפון פנימי: 3240

חדר: 2114

איתי אספלר

Itayמענקי מחקר חיצוניים - מממנים ישראליים

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים-מממנים ישראליים ותרומות מממנים ישראליים (מלבד ISF ומלבד קרנות לא ממשלתיות בתחום הבריאות)

דוא״ל: iaspler@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288148  טלפון פנימי: 8148

חדר: 2110

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il