אבי טייב

Avi Taiebאחראי מחשוב

אחראי מחשוב ומערכות מידע, מתן סיוע טכני במחשוב  רשות המחקר ובמכונים ומרכזי המחקר

דוא״ל: ataieb@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249254  טלפון פנימי: 53254

חדר: 2101א

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il