אריה מרקו

סגן-מנהל ואחראי על פרוייקטים

P1010005.jpg

 אחראי על הפעלת המחקרים: תקצובניהול ובקרה של כלל תקציבי המחקר

מייל: amarco@univ.haifa.ac.il 

טלפון חיצוני: 048288874  טלפון פנימי: 58874

חדר: 2102א

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il