צביה בקר

tsviaרמ"ד דסק אירופה

טיפול וייעוץ בהגשות במסגרת ה- Horizon 2020

דוא״ל: tbeker1@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288485  טלפון פנימי: 58485

חדר: 2105

נטליה פריליפקו

דסק אירופה

Natalyaאיתור הזדמנויות להגשה וייעוץ במסגרת ה- Horizon 2020

דוא״ל: natalyap@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288653  טלפון פנימי: 58653

חדר: 2110

 

שני דה-לה זרדה

דסק אירופה

יעוץ מדעי וסיוע בכתיבה ובהכנת הצעות למממנים חיצוניים

דוא״ל: shaskal@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249422  טלפון פנימי: 53422

חדר: 2105

 

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il