ברינה פראן-סלומון

Breenaיועצת מדעית

ייעוץ מדעי וסיוע בכתיבה ובהכנת הצעות למממנים חיצוניים

דוא״ל: bsolomon1@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240164  טלפון פנימי: 52164

חדר: 2107

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il