דלית רוט-רוזנברג

מדידת תפוקות מחקר

Dalit

מדידת תפוקות מחקר

דוא״ל: drothrose@staff.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240508  טלפון פנימי: 52508

חדר: 2106

אנה קורצ'טוב

מדידת תפוקות מחקר

מדידת תפוקות מחקר

דוא״ל: akorchatov@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647976  טלפון פנימי: 57196

חדר: 2106

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il