שושי צלקה

shoshiרמ"ד מידע ושירותי מחקר

איתור מידעייעוץ וליווי בהגשה למממנים חיצוניים

דוא״ל: szalka@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048249278  טלפון פנימי: 53278

חדר: 2111

מיכל ברקאי

michalBמידע ושירותי מחקר

איתור הזדמנויות להגשההפצת מידע וטיפול בהצעות מחקר

דוא״ל: mbarkai@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048288652  טלפון פנימי: 58652

חדר: 2112

שנטל אשר

Chantalמידע ושירותי מחקר

ועדות אתיקהעמיתי מחקר וחוקרים נלוויםהצעות מחקר

דוא״ל: casher@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240495  טלפון פנימי: 52495

חדר: 2112

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il