פרופ' עדו יצחקי

idoסגן נשיא ודיקן למחקר

דוא״ל: iizhaki@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240622  טלפון פנימי: 2622

חדר: 2115

ד"ר שרון לינק

SharonLמנהל רשות המחקר

דוא״ל: slink@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240622  טלפון פנימי: 2622

חדר: 2117

פרופ' דן פלד

dpeledיועץ בכיר וראש היחידה למדדי תפוקות מחקר

דוא״ל: dpeled@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 046647997  טלפון פנימי: 7197

חדר: 2104

נגה אריאל-נבו

nogaראשת לשכת סגן נשיא ודיקן למחקר

דוא״ל: nariel@univ.haifa.ac.il

טלפון חיצוני: 048240625  טלפון פנימי: 2625

חדר: 2117

 

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il