רשימה כוללת

                                                                                                                          

שם ותפקיד

E-mail

טלפון במשרד
עדו יצחקי
סגן נשיא ודיקן למחקר
izhaki@univ.haifa.ac.il 52622

תמיר פרנק
מנהל רשות המחקר

tfrank@univ.haifa.ac.il

52622

נגה אריאל-נבו
ראש לשכת סגן נשיא ודיקן למחקר

nariel@univ.haifa.ac.il 52625

פרופ' דני פלד
יועץ בכיר ביחידה למדידת תפוקות מחקר

dpeled@econ.haifa.ac.il 57197

אנה קורצ'טוב
מנתחת נתונים ביחידה למדידת תפוקות מחקר

akorchatov@univ.haifa.ac.il

57196
ענבל גוברמן
ראש תחום פרויקטים מורכבים
imizrahi@univ.haifa.ac.il 58651
אריה מרקו
סגן מנהל רשות המחקר וממונה על פרוייקטים
amarco@univ.haifa.ac.il 58874
אלון ברודר
כלכלן תקציבי מחקר פנימיים
abroder@univ.haifa.ac.il 52566
תהילה פרידמן
ראש תחום פרויקטים מכוני ומרכזי מחקר
tvanunu@univ.haifa.ac.il 58965
כרמית כהן
אחראית רכש במחקר ופרויקטים
kmor@univ.haifa.ac.il 53024
שרון בן סימון
אחראי תחום שכר ומלגות
ssimon@univ.haifa.ac.il 53505
אבי טייב
אחראי מחשוב
ataieb@univ.haifa.ac.il 53254
סיגלית רוזנבלט
רכש
srozenb@univ.haifa.ac.il 57257
מור אלפרוביץ'
החזר הוצאות וספקים תקציבים פנימיים
amor1@univ.haifa.ac.il 58035
עמאר קודסי
ע. תקציבי מחקר
aqudsi1@staff.haifa.ac.il 58965

פולי טורק
רמ"ד תקציבי מחקר
ובקרה

prazilov@univ.haifa.ac.il 52549
איתי אספלר
כלכלן ואחראי מענקי מחקר
iaspler@univ.haifa.ac.il 58148
אילנה גלוטמן-אסף
כלכלנית ואחראית מענקי מחקר
iglotman@univ.haifa.ac.il 52169
אסף בן עוז
כלכלן ואחראי מענקי מחקר
basaf@univ.haifa.ac.il 53240
ינאי כהן
רמ"ד בקרה ודיווח
ycohen7@univ.haifa.ac.il 57143
סלמה זאהר חלבי
אחראית בקרה ודיווח
szaher@univ.haifa.ac.il 57141
רוני פירסטנברג
כלכלן תחום בקרה ודיווח
rfurstenb@univ.haifa.ac.il 57142
שושי צלקה
ראש מדור מידע ושירותי מחקר
szalka@univ.haifa.ac.il 53278
שנטל אשר
אחראית תחום וועדות וקדם מחקר
casher@univ.haifa.ac.il 52495
מיכל ברקאי
אחראית תחום מידע
mbarkai@univ.haifa.ac.il 58652
צביה בקר
רמ"ד דסק אירופה
tbeker1@univ.haifa.ac.il 58485
נטליה פריליפקו
אחראית קידום מחקר דסק אירופה
natalyap@univ.haifa.ac.il 58653
ברינה סלומון
יועצת מדעית
bsolomon1@univ.haifa.ac.il 52164

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il