כתבי עת שפיטים במודל המחקר של ות"ת

שם כתב העת תחום
JSIJ  - כתב עת למדעי היהדות (אלקטרוני)  יהדות
אב"א יהודי התפוצות
אופקים בגיאוגרפיה  גאוגרפיה
אוקימתא (אלקטרוני) יהדות
אוריינות ושפה לשון
אורשת יהדות, חברה, חינוך
אות ספרות עברית
איטליה יהודי התפוצות
איל פריזינטי
אקדמות יהדות
אקולוגיה וסביבה לימודי סביבה
ארכיטקסט ארכיטקטורה
ארץ ישראל-מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה  ארכאולוגיה
בדד יהדות
ביטחון סוציאלי שרותי רווחה
בין המילים (אלקטרוני) תרפיה ביצירה והבעה
בית מקרא מקרא
בלשנות עברית בלשנות
במעבה ההר ארכאולוגיה, גאוגרפיה והיסטוריה
במעגלי חינוך (אלקטרוני) חינוך 
בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית, (אלקטרוני)  אמנות
בקורת ופרשנות ספרות
בתנועה: כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט חינוך גופני
ג'אמעה מדעי החינוך והחברה
ג'מאעה היסטוריה של המזרח התיכון
גוף וידע (אלקטרוני) סיעוד
גילוי דעת  חינוך
גלעד  יהודי פולין
גנזי קדם היסטוריה
גרונטולוגיה וגריאטריה גרונטולוגיה
ד"ש ברש"ת  הפרעות בתקשורת
דארנא חינוך
דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פילוסופיה
דברים חינוך
דור לדור: קבצים לחקר החנוך חינוך
דין ודברים – הפקולטה למשפטים חיפה משפטים
דיני ישראל משפטים
דעת יהדות
דפים (בהוצאת מכון מופ"ת) חינוך
דפים לחקר תקופת השואה היסטוריה
דפים למחקר בספרות ספרות
דרך אגדה חינוך
דרך אפרתה חינוך
האחות בישראל סיעוד
הגות חינוך יהודי
הגירה הגירה
הומור מקוון (אלקטרוני) חקר ההומור
הוראה באקדמיה  חינוך
החינוך וסביבו חינוך
הייעוץ החינוכי ייעוץ חינוכי
היסטוריה  - כ"ע של החברה ההיסטורית הישראלית היסטוריה
היסטוריה ותיאוריה (אלקטרוני) אמנות
היספניה יודאיקה היסטוריה
המזרח החדש  המזרח התיכון
המרחב הציבורי מדעי החברה
המשפט (XK.A37815) משפטים
הפרקליט- לשכת עורכי הדין בישראל משפטים
הרבעון לחקר אירגונים וניהול המשאב האנושי ניהול ארגוני
הרפואה רפואה
הרשת הגאוגרפית (אלקטרוני) גאוגרפיה
זהויות (אלקטרוני) יהדות
זמן חינוך חינוך
זמנים היסטוריה
חברה ורווחה עבודה סוציאלית
חוקים  משפטים
חוקרים @ הגיל הרך (אלקטרוני) חינוך בגיל הרך
חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ארכאולוגיה
חידושים בחקר ירושלים היסטוריה
חיות וחברה זואולוגיה
חלקת לשון בלשנות
חמדעת  יהדות
חקר החברה החרדית  סוציולוגיה
טבור היסטוריה
טיפול באמנויות (אלקטרוני) טיפול באמנות
יד ושם: קבץ מחקרים היסטוריה
ידע עם יהדות
ילקוט מורשת היסטוריה
יער גאוגרפיה
ירושלים וארץ ישראל  ארץ ישראל - ארכיאולוגיה
ישראל היסטוריה
כעת  חינוך
כרמלים  לשון עברית
כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק ריפוי בעסוק
כתב עת לפיזיותרפיה פיזיותרפיה
לאדינאר ספרות, מוסיקה והיסטוריה של דוברי הלאדינו
לשוננו בלשנות
מאזני משפט משפטים
מארג פסיכולוגיה
מגדים  מקרא
מגדר (אלקטרוני) מגדר ופמיניזם
מגילות מגילות מדבר יהודה
מגמות חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה
מדעי היהדות יהדות
מוזה מדעי הרוח
מועד יהדות
מורשת ישראל יהדות
מותר  אמנות
מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית פילוסופיה
מחקר ועיון בחינוך מתמטי (התחיל ב-2014) חינוך מתמטי
מחקרי גבעה חינוך ומדעי הרוח
מחקרי יהודה ושומרון ארכאולוגיה
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יהדות
מחקרי ירושלים בספרות עברית ספרות עברית
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יהדות
מחקרי משפט משפטים
מחקרים בלשון    לשון
מידעת (אלקטרוני) ספרנות
מים מדליו יהדות
מכאן ספרות עברית
מכלול יהדות
מכמנים ארכאולוגיה
מלח הארץ היסטוריה
מסגרות מדיה תקשורת
מסורות - מחקרים במסורות הלשון ולשונות היהודים לשון
מסכת יהדות
מספר חזק 2000 הוראת מתמטיקה
מעוף ומעשה חינוך
מעשי משפט משפטים
מפגש לעבודה חינוכית שירותי רווחה
מפתח - כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית (אלקטרוני) פוליטיקה
מקבץ פסיכותרפיה
מראה ספרות
משפחה במשפט  משפטים
משפט וממשל משפטים
משפט ועסקים משפטים
משפט רפואי וביו-אתיקה משפטים
משפטים משפטים
משפטים על אתר (אלקטרוני) משפטים
מתקופת האבן ארכאולוגיה
נטועים יהדות
סוגיות חברתיות בישראל מדעי החברה
סוציולוגיה ישראלית ישראל
סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב חינוך מיוחד
סידרא יהדות
סקר בנק ישראל כלכלה
עבודה חברה ומשפט משפטים
עולם קטן ספרות עברית
עיון: רבעון פילוסופי פילוסופיה
עיוני משפט משפטים
עיונים בחינוך חינוך
עיונים במינהל ובארגון החינוך ניהול חינוכי
עיונים בספרות ילדים ספרות עברית
עיונים בשפה וחברה לשון
עיונים בתקומת ישראל היסטוריה
על אתר יהדות
על"ה - עלון למורי המתמטיקה מתמטיקה
עלי זית וחרב היסטוריה 
עלי משפט משפטים
עלי ספר ספרנות
עתיקות ארכיאולוגיה
פוליטיקה ישראל - פוליטיקה
פעמים יהודי התפוצות
צבא ואסטרטגיה צבא
צוהר לבית הסוהר קרימינולוגיה
ציון היסטוריה
קבץ על יד יהדות
קדמוניות ארכאולוגיה של ארץ ישראל
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע רפואה
קידום בריאות בישראל בריאות
קרימינולוגיה ישראלית  משפטים
קרית המשפט – שנתון הקריה האקדמית משפטים
קשר תקשורת
קתדרה היסטוריה
רב גוונים (המשך של "עיון ומחקר בהכשרת מורים") חינוך
רבעון לכלכלה כלכלה
רוח הספורט ספורט
רפואה ומשפט רפואה ומשפט
שאנן חינוך
שיחות פסיכותרפיה
שנתון המשפט העברי משפטים
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום מקרא
שערי משפט משפטים
תיאוריה וביקורת מדעי החברה
תימא יהדות תימן
תכנון סביבה
תרבות דמוקרטית מדעי החברה
תרביץ יהדות
الكرمل - Al-Karmil שפה וספרות ערבית

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il