המרכז לחקר מדעי הנתונים

פרופ' מור פלג

מייל: mpeleg1@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/9/2022

המרכז לחקר הסייבר, משפט ומדיניות

פרופ' אמנון רייכמן

מייל: areichman@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 31/12/2021

המרכז לפיזיקה תאורטית ואסטרופיזיקה

פרופ' דורון שלוש

מייל: dchelouche@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/9/2020

המרכז הכלל-אוניברסיטאי למוח ולהתנהגות

פרופ' סימון שמאי-צורי

מייל: sshamay-t@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/9/2021

 

המרכז למינהל ולהערכה בחינוך

פרופ' זהבה רוזנבלט

מייל: zrosenb1@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/9/2015

עמוד 1 מתוך 8

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il