מחקרי קורונה

פרופ' נגה קולינס-קריינר, החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה : "אפקט הדומינו בתעשיית התיירות של וירוס הקורונה - ניתוח והמלצות"

פרופ' שרה רוזנבלום, החוג לריפוי בעיסוק :"סור מרע ועשה טוב - בחינת מאפייני האדם והתפקוד היומיומי שלו לקידום הבריאות בזמן מגפת הקורונה"

פרופ' דנה יגיל, החוג לשרותי אנוש + פרופ' מירי כהן, ביה"ס לעבודה סוציאלית : "הערכת ההשפעה המיידית של גורמי לחץ לא מוכרים הקשורים בנגיף הקורונה - מגפה עולמית וחוסר וודאות מוחלט"

פרופ' שלמה מזרחי, פרופ' ניסים כהן ופרופ' ערן ויגודה-גדות, ביה"ס למדע המדינה : "בניית חוסן חברתי ואמון בעידן מגפת וירוס קורונה והסיכונים הגלובליים - גישה אינטגרטיבית של אדם וחברה"

פרופ' ענת דרך-זהבי, החוג לסיעוד : "פיתוח מזו-מודל לחוסן בצל משבר הקורונה"

פרופ' מיכל שמאי, ביה"ס לעבודה סוציאלית + ד"ר עליזה לוין, החוג לאנתרופולוגיה : "עוני בימי קורונה - אתגרים והתמודדויות של אנשים החיים בעוני בעקבות מגפת הקורונה"

פרופ' טוד קפלן, החוג לכלכלה : "המדיניות האופטימלית של תקשורת המדינה ומניעת מחלות מדבקות"

ד"ר ליאת חן-הרבסט, החוג לריפוי בעיסוק : "משפחות ישראליות בימי קורונה - רוטינות משפחתיות אסטרטגיות הוריות והקשר שלהן לאיכות חיים משפחתית"

פרופ' יורם גדרון, החוג לסיעוד : "ההשפעה של ישומון של שיטת 'החיסון הפסיכולוגי' על רמות חרדה והיענות לדרישות של משרד הבריאות בנושא וירוס הקורונה"

ד"ר רינת פניגר-שאל, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות : "מורים ומערכת החינוך בזמן משבר הקורונה"

ד"ר רחל קיצוני וד"ר נעמי שרויאר, החוג לריפוי בעיסוק: "ניהול השתתפות בחיי היום יום במהלך מגפת הקורונה בקרב מתמודדות עם סרטן השד בעזרת שיקום מרחוק"

ד"ר אדר בן-אליהו, החוג לייעוץ והתפתחות האדם : "האם ניתן ללמוד בתקופה כזו? בחינת הקשר בין יכולות מטא של הורים ויכולת למידה מהבית של ילדיהם בזמן פנדמיית הקורונה"

פרופ' מירי כהן ופרופ' פייסל עזאיזה, ביה"ס לעבודה סוציאלית + פרופ' דנה ושדי, ביה"ס למדעי המדינה : "תגובת דחק פוסט-טראומתית אי-ודאות הנחות עולם ואובדן משאבים בשלהי ולאחר מגפת וירוס הקורונה"

פרופ' מנפרד גרין, ביה"ס לבריאות הציבור : "מגפת הקורונה - הערכת העלויות הכלכליות של אמצעים שונים להתמודדות וניתוח רגישות"

ד"ר איתי בארי ןפרופ' דנה ושדי, ביה"ס למדע המדינה : "האם המדיום משנה? השפעתם של ערוצי מדיה שונים על היענות הציבור להנחיות הממשלה - מגפת הקורונה כמקרה בוחן"

פרופ' דבורה שמואלי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה + פרופ' ערן ויגודה-גדות, ביה"ס למדעי המדינה + פרופ' מיכל שמאי, ביה"ס לעבודה סוציאלית + פרופ' עלי זלצברגר, הפקולטה למשפטים : "היום שאחרי משבר הקורונה - מחקר מולטי-דיסציפלינרי והשוואתי על אסטרטגיות יציאה ממשבר הקורונה"

פרופ' דורון קליגר, החוג לכלכלה + פרופ' דבורה שמואלי, החוג לגיאוגרפיה : "שימוש במיקור המונים לניהול מצבי אסון מתמשכים"

פרופ' ענת גסר-אדלסבורג, ביה"ס לבריאות הציבור, " פיתוח אסטרטגיות מבוססות תקשורת בריאות וסיכונים לפנייה לתתי אוכלוסיות מוחלשות ובסיכון בישראל בעת התמודדות עם משבר הקורונה ולאחריה" 

ד"ר ניסים כהן, פרופ' ערן ויגודה-גדות, ופרופ' שלמה מזרחי, ביה"ס למדעי המדינה, "השפעת משבר הקורונה על אמון במערכת הבריאות, חוסן לאומי ועמדות כלפי המערכת הפוליטית והמנהלתית בישראל"

פרופ' מאיר יעיש וד"ר טלי קריסטל, החוג לסוציולוגיה," A Longitudinal Study of the Causal Impact of the Coronavirus Crisis on Employment and Income Inequality in Israel"

 

 

 

 

 

 

 

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il