סיוע בפרסום ספר

סיוע בפרסומים

סיוע בהוצאת ספר- וועדת פרסומים

סכום: עד 8,000 ש"ח 

מועדי ההגשה הבאים:
31/12/2020

30/06/2021                              

*הזכאות הינה לכותר יחיד בשנה אקדמית וכל כותר יכול לקבל תמיכה אחת בלבד.

זכאים:
רשות המחקר תסייע במימון פרסומים שונים ובמיוחד ספרים מונוגרפיים של חברי הסגל האקדמי הבכיר, כולל גמלאים.


עדיפות נמוכה תינתן לקטיגוריות הבאות: ספרים ערוכים (קבצים), מקראות, פרסום תקצירי או מאמרי כנסים, מצגות ותקליטורים.


הבקשה תכלול:

  1. דף שער: שם החוקר, המחלקה ושם הספר.
  2. העתק חוזה חתום של האוניברסיטה יחד עם המחבר  מול בית ההוצאה, חתום ע"י המחבר ובית ההוצאה לחתימת האוניברסיטה לאחר אישור משפטי.

                           א.       החוזה יכלול מחויבות כספית הן של האוניברסיטה והן של המחבר למול ההוצאה, ככל שזה נדרש.

  1. פרוספקטוס לספר (תוכן עניינים, קהל יעד, ייחוד וכו').
  2. פרק שלם (לדוגמה) מתוך הספר (רצוי פרק המבוא).
  3. דו"חות לקטורים (אם יש).
  4. מפרט הוצאות (עם קבלות או פרופורמה).
  5. כמו-כן על הבקשה לכלול: התחייבות המחבר למתן קרדיט לאוניברסיטה.

מובהר כי עפ"י תקנון קניין רוחני של האוניברסיטה כל הזכויות ביצירה הן של האוניברסיטה. הסכמת האוניברסיטה לחלוקת הזכויות ותמלוגים יחתמו בנפרד מול המבקש.

את הבקשה ניתן להגיש אל: גב' נגה אריאל-נבו, ראשת לשכת סגן נשיא ודיקן למחקר.

 

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il