עמיתי מחקר

שם החוקר/ת מעמד תקופת המינוי חוג
רמי ערב עמית מחקר 8/11/2009-9/30/2017 החוג לארכיאולוגיה
דבורז'צסקי אסתי עמית מחקר 3/17/2011-9/30/2017 החוג לארכיאולוגיה
נורמה פרנקלין עמית מחקר 5/24/2012-9/30/2018 החוג לארכיאולוגיה
אהוד גלילי עמית מחקר 4/6/2010-9/30/2019 החוג לארכיאולוגיה
איריס גרוסמן-ירוסלבסקי עמית מחקר 6/15/2011-9/30/2019 החוג לארכיאולוגיה
נמרוד מרום עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לארכיאולוגיה
מיכאל אוזבנד עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג לארכיאולוגיה
יותם טפר עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג לארכיאולוגיה
ליאור וויסבורד עמית מחקר 1/4/2007-9/30/2019 החוג לארכיאולוגיה
ולדימיר וולף חוקר מן-החוץ 3/14/2016-9/30/2018 החוג לארכיאולוגיה
דן גבע עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג להסטוריה של האומנות
שירה כנאפו עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 החוג לביולוגיה
חסן עזאיזה עמית מחקר 11/26/2008-9/30/2017 החוג לביולוגיה סביבתית
יורם גרשמן עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 החוג לביולוגיה סביבתית
יוחמן אלטמן עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג למנהל עסקים
יעל עפרון עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג למנהל עסקים
יערה זיסמן-אילני חוקר מן-החוץ 11/30/2009-9/30/2017 החוג לבריאות נפש קהילתית
נורית נוביס-דויטש עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג לייעוץ ולהתפתחות האדם
פנינית רוסו-נצר עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לייעוץ ולהתפתחות האדם
אהרון אביבי עמית מחקר 6/1/2006-9/30/2018 החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית
תמר קרוגמן עמית מחקר 10/1/2007-9/30/2019 החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית
תומאס פבליצ'ק עמית מחקר 6/16/2008-9/30/2017 החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית
אמנון קאבארי עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג להסטוריה כללית
אילה פרקיס עמית מחקר 10/1/2011-9/30/2017 החוג להסטוריה כללית
יובל ארבל עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
זאב גרימברג עמית מחקר 1/20/2016-9/30/2018 החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
שרה אלון עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לגרונטולוגיה ולימודי הזיקנה
יעקב גינדין עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לגרונטולוגיה ולימודי הזיקנה
בני שפנייר עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לגרונטולוגיה ולימודי הזיקנה
עדי ויטמן-שור עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 החוג לגרונטולוגיה ולימודי הזיקנה
שיר דפנה-טוקח עמית מחקר 3/29/2015-9/30/2017 המשכן לאמנויות
אפרת חוס עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 המשכן לאמנויות
נסיה לנג-פרנקו עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2017 המשכן לאמנויות
דנה שי עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 המשכן לאמנויות
עינת שופר-אנגלהארד עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2017 המשכן לאמנויות
ירון דגן עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2018 החוג לביולוגיה של האדם
נועה שר עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לביולוגיה של האדם
שירה מור עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לשירותי אנוש
מאירה לוי עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג למערכות מידע
אסנת מוקרין עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג למערכות מידע
אורלי גנני עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2017 החוג להסטוריה יהודית
שלמה גץ עמית מחקר 7/20/2008-9/30/2018 החוג להסטוריה יהודית
אמיר גולדשטיין עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג להסטוריה יהודית
דוד מיטלברג עמית מחקר 7/20/2008-9/30/2018 החוג להסטוריה יהודית
דורון נדיב חוקר מן-החוץ 10/1/2015-9/30/2019 החוג להסטוריה יהודית
רוני שווקה עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2017 החוג להסטוריה יהודית
שרון בר-זיו עמית מחקר 10/1/2013-9/30/2019 החוג למשפטים
רחל פריד עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג למשפטים
אברהים אסאדי עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 החוג ללקויות למידה
יפית גבאי עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג ללקויות למידה
מכחול באהא עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג ללקויות למידה
מילה שוורץ עמית מחקר 1/20/2010-9/30/2019 החוג ללקויות למידה
הייתם טהאה עמית מחקר 10/1/2013-9/30/2019 החוג ללקויות למידה
חגית קוית עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2017 החוג לביולוגיה ימית
אביעד שיינין עמית מחקר 1/25/2011-9/30/2017 החוג לביולוגיה ימית
מיכאל ורנברג עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לביולוגיה ימית
מיכאל גרדוש עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2018 בית הספר למדעי הים
עודד גור-לביא חוקר מן-החוץ 3/14/2016-9/30/2018 בית הספר למדעי הים
ג'ון הול עמית מחקר 11/15/2011-9/30/2017 בית הספר למדעי הים
עמוס נור עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר למדעי הים
עפרה ברקאי עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לציויליזציות ימיות
דן כרם עמית מחקר 9/4/2006-9/30/2019 החוג לציויליזציות ימיות
עזרא מרקוס עמית מחקר 10/1/2006-9/30/2018 החוג לציויליזציות ימיות
אלברט כריסטופ עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לציויליזציות ימיות
יואל רוסקין עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לציויליזציות ימיות
אביב גיבאלי עמית מחקר 1/26/2014-9/30/2018 החוג למתימטיקה
שי אולשר עמית מחקר 6/7/2015-9/30/2017 החוג ללמידה מתימטית
נורית פז-ברוך עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג ללמידה מתימטית
אילנה וייסמן עמית מחקר 8/20/2014-9/30/2017 החוג ללמידה מתימטית
יוסרי חזרן עמית מחקר 7/21/2011-9/30/2019 החוג להסטוריה של מזה"ת
ערן סגל עמית מחקר 10/5/2008-9/30/2017 החוג להסטוריה של מזה"ת
גלן סגל עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג להסטוריה של מזה"ת
סמואל וילנר חוקר מן-החוץ 10/1/2015-9/30/2018 החוג להסטוריה של מזה"ת
ג'ריאס ג'דון עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג למשאבי טבע וסביבה
מדחת עוסמאן עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג למשאבי טבע וסביבה
רחל רוסלנה פלאטניק עמית מחקר 11/24/2008-9/30/2018 החוג למשאבי טבע וסביבה
חגית פרידמן עמית מחקר 5/27/2010-9/30/2019 החוג לסיעוד
רמי גודוביץ עמית מחקר 2/1/2017-1/31/2018 החוג לפילוסופיה
ערן גוטר עמית מחקר 11/1/2008-9/30/2017 החוג לפילוסופיה
יעל קידר-רייזמן עמית מחקר 11/2/2009-9/30/2017 החוג לפילוסופיה
יעקב זיק עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג לפילוסופיה
גרי לייסמן עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 החוג לפיזיותרפיה
רקפת אקרמן עמית מחקר 12/10/2008-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
רמה עמישב עמית מחקר 9/7/2009-2/28/2018 החוג לפסיכולוגיה
אורה אביעזר עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג לפסיכולוגיה
אורית ברוך עמית מחקר 6/13/2012-9/30/2017 החוג לפסיכולוגיה
שרה פרידמן עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
ורד חלמיש עמית מחקר 9/13/2010-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
עומר הורוביץ עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לפסיכולוגיה
אורלי קהת עמית מחקר 10/1/2013-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
הדס מרציאנו עמית מחקר 10/18/2010-9/30/2017 החוג לפסיכולוגיה
קרן מינץ עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
רוית נוסינזון
עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2019 החוג לפסיכולוגיה
אולגה אוזנובינשין עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לפסיכולוגיה
עינת ראשל עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לפסיכולוגיה
פארלי סאתר עמית מחקר 10/1/2008-9/30/2017 החוג לפסיכולוגיה
אפרת אדרי עמית מחקר 11/15/2011-9/30/2019 חוג סגול לנוירוביולוגיה
איריס ראובני עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 חוג סגול לנוירוביולוגיה
דינה סאפינה עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 חוג סגול לנוירוביולוגיה
אמיר חפץ עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 בית הספר למדעי המדינה
ואלרי יצחק עמית מחקר 1/20/2016-9/30/2018 בית הספר למדעי המדינה
יורם לאקס חוקר מן-החוץ 2/23/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
רונית מרזן עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
עמית מוקהרג'י עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
אייל פינקו חוקר מן-החוץ 2/23/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
דניאל ספרלינג עמית מחקר 1/20/2016-9/30/2018 בית הספר למדעי המדינה
רחל סויסה עמית מחקר 8/1/2007-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
דיאנה טל עמית מחקר 2/21/2008-9/30/2018 בית הספר למדעי המדינה
נעמה טכנר עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה
אורי זילברשאיד עמית מחקר 3/4/2013-9/30/2018 בית הספר למדעי המדינה
שירן בורד עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר לבריאות הציבור
מוטי חיימי עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר לבריאות הציבור
סלמה חאייק עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר לבריאות הציבור
אמיליו מורדיני עמית מחקר 10/1/2016-9/30/2018 בית הספר לבריאות הציבור
אסף אושרי עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 בית הספר לבריאות הציבור
מאיה פלד-רז עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר לבריאות הציבור
יונתן דוידוף עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 בית הספר לעבודה סוציאלית
עינת לביא עמית מחקר 2/4/2016-9/30/2018 בית הספר לעבודה סוציאלית
חני נוימן עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 בית הספר לעבודה סוציאלית
לורה סיגאד עמית מחקר 9/22/2009-9/30/2018 בית הספר לעבודה סוציאלית
דפנה טנר עמית מחקר 10/1/2011-9/30/2017 בית הספר לעבודה סוציאלית
מאיה צפתי חוקר מן-החוץ 10/1/2016-9/30/2019 בית הספר לעבודה סוציאלית
חגית תורג'מן עמית מחקר 7/20/2008-9/30/2018 בית הספר לעבודה סוציאלית
עדנה ברומי פרלמן עמית מחקר 11/19/2012-9/30/2018 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אלירן אברג'יל עמית מחקר 10/1/2014-9/30/2017 החוג לחינוך מיוחד
פיליפ רייס עמית מחקר 10/1/2015-9/30/2018 החוג לסטטיסטיקה
ארלטה קובלסקה חוקר מן-החוץ 5/1/2017-4/30/2020 החוג לארכיאולוגיה
אדם פזות חוקר מן-החוץ 5/1/2017-4/30/2020 החוג לארכיאולוגיה
סיגל פרוינד עמית מחקר 4/1/2017-3/31/2018 החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית 
נריאל עזאם עמית מחקר 5/1/2017-4/30/2020 החוג לביולוגיה של האדם 
עמית רחבי עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 החוג לניהול מידע וידע 
יצחק פדר עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 החוג להסטוריה יהודית 
דורון נדיב חוקר מן-החוץ 10/1/2015-9/30/2019 החוג להסטוריה יהודית 
אבנר ברנע עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה 
בני בן-ארי עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה 
דן גוטליב עמית מחקר 4/1/2017-3/31/2018 בית הספר למדעי המדינה 
יורם לאקס חוקר מן-החוץ 2/23/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה 
אייל פינקו חוקר מן-החוץ 2/23/2017-9/30/2019 בית הספר למדעי המדינה 
אריה רונה עמית מחקר 4/1/2017-3/31/2019 בית הספר למדעי המדינה
גבריאל סאייג עמית מחקר 4/1/2017-3/31/2018 בית הספר למדעי המדינה 
מאהה סבג עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 בית הספר לעבודה סוציאלית 
מאיה צפתי חוקר מן-החוץ 10/1/2016-9/30/2019 בית הספר לעבודה סוציאלית 
תומר שושי עמית מחקר 4/1/2017-9/30/2019 החוג לסטטיסטיקה 
עבד זובידאת עמית מחקר 3/4/2013-9/30/2019  החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית 
איריס שיינבאום עמית מחקר 5/1/2015-9/30/2019  החוג לביולוגיה התפתחותית וסביבתית 
אורי שוורץ עמית מחקר  10/1/2010-9/30/2019  החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה 
סימונה אבנעים עמית מחקר  6/23/2011-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
דור אדליסט עמית מחקר  12/6/2012-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
יוסף אליאב עמית מחקר  10/1/2014-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
גיא ונטורה עמית מחקר  10/1/2013-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
זרזה פרידמן עמית מחקר  11/6/2006-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
דוב צביאלי עמית מחקר  11/30/2008-9/30/2019  החוג לציויליזציות ימיות 
ניבה ערב עמית מחקר  10/1/2008-3/31/2018  החוג לפילוסופיה 
הלן וולש עמית מחקר  11/30/2008-9/30/2019  החוג לפסיכולוגיה 
ורד ועקנין-נוסבאום עמית מחקר  8/17/2008-9/30/2019  החוג לחינוך מיוחד 


Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il