המשרד לשיתוף פעולה אזורי – קול קורא 17220 לתמיכה במוסדות להשכלה גבוהה בפעילות המקדמת שיתוף פעולה אזורי

מספר: 0005573
תאריך סיום: 15.08.2024
תאריך עדכון אחרון: 03.07.2024
https://www.gov.il/he/pages/academy_2024_morc
קרן: המשרד לשיתוף פעולה איזורי
מדינה: ישראל